U projektu temeljenom na hrvatskoj baštini održane su radionice izrade HAI igračaka u DV Petar Pan.
Riječ je o igračkama inspiriranim hrvatskom tradicijom nastalim u suradnji Studija dizajna i Udruge poVUcizakulturu. Didaktički materijal namijenjen je djeci predškolskoga i školskog uzrasta. Cilj je igrom steći iskustvo te spontano usvojiti nova znanja i vještine, a ujedno upoznati i hrvatsku baštinu.
Poseban naglasak stavlja se na izbjegavanje doslovnosti u prenošenju sadržaja i na kreativnoj slobodi u interpretaciji vrijednosti baštine koji su osnova koncepta serije igračaka HAI.
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj
 • Foto: Anita Nadj