Projekt će se provoditi u periodu ožujak – prosinac 2017. godine.


Uspješno umrežavanje centara za kulturu kroz platformu kvARTura kao i programsko povezivanje na više zajedničkih projekata, potaknulo je Centar za kulturu i film Augusta Cesarca i Centar mladih Ribnjak na osmišljavanje projekta pod nazivom SLUŠAM, GLEDAM, STVARAM. Riječ je o programu pripovijedanja terapeutskih bajki i priča koji se naknadno koriste i kao poticaj za kreativne radionice upotrebom različitih likovnih tehnika, ritmičkih igara i glazbe.

Usmeno pripovijedanje, narodne bajke i priče dio su kulturne baštine svih naroda svijeta. Stoljećima su prenošene riječju pripovjedača, pomažući ljudima u spoznaji svijeta i vlastitog bitka.

U današnja vremena kompjuterizacije, tehnološke materijalizacije i socijalnog otuđenja, pripovijedanje bajki i priča doživljava svoj procvat. Živa riječ pripovjedača, prenoseći snažne slike iz svijeta bajki, slike u kojima živi duh čitavog čovječanstva, ponovo oživljuje u dušama djece i odraslih, vraćajući nas na prapočetak i pomažući nam suočavati se s onim «sada», da bi mogli kreativno živjeti i stvarati novo «sutra».

Kazalište pripovijedanja jedinstven je umjetnički i kulturni doživljaj u kojem se, ono što se zbiva, ne događa izvana već u unutarnjosti svakog slušatelja.

Terapeutske bajke i priče koriste se u terapeutske i edukativne svrhe. Uz pomoć njih korisnici, razvijaju jezične vještine, empatiju, jačaju osjećaj identiteta, imaginativnost i kreativnost, literarne vještine…

Bajke i priče djeluju na promjenu percepcije sebe, utjecaj priča se odvija na svjesnom ali i nesvjesnom nivou. Posebna vrijednost je u tome što korisnici programa mogu iz sigurne pozicije, u svojoj mašti odlaziti u avanture i doživljavati nove uzbudljive stvari.

Dijelovi procesa: projekcija, identifikacija, empatija, imitacija, imaginacija.

Projektom Slušam, gledam, stvaram želimo marginalizirane skupine društva uključiti u kulturne programe te im obogatiti kvalitetu života. Poseban naglasak stavljamo na integraciju i interakciju s učenicima redovnih osnovnih škola. Upravo će na taj način spomenute osobe biti ravnopravne i izjednačene s ostalima, što će poboljšati njihovu sliku o sebi samima, ojačati im samopoštovanje i samopouzdanje. Njihov najčešći i najveći problem nisu fizička ili mentalna oštećenja, već društvena neosjetljivost i vrlo česta diskriminacija.Također, projekt je u suglasnosti sa ciljevima programa građanskog odgoja koji se provodi sa učenicima nižih razreda osnovnih škola te doprinosi demokratizaciji hrvatskog društva.

Projekt se sastoji od dva dijela. U prvome dijelu korisnicima programa će educirani pripovjedači pripovijedati terapeutske bajke i priče. Nakon toga slijedi kreativan rad na temu priča, korištenjem raznih likovnih tehnika, primjerenih za različite polaznike. Osim likovnog izražavanja, provodit će se ritmičke i glazbene radionice.

Ideja je da program bude interaktivan u kojem svaki korisnik, odnosno polaznik može sudjelovati u kreativnom procesu (bilo korištenjem različitih likovnih tehnika ili  instrumenata, predmeta koji proizvode zvukove ili korištenjem vlastitog tijela za proizvodnju zvukova, vokalizacija, ritmova…).

Radovi nastali na radionicama bit će izloženi u domovima umirovljenika, gradskim četvrtima, izlozima na frekventnim točkama kvartova, knjižnicama Grada Zagreba koje će biti i svojevrsne info točke projekta.

 

Nositelji projekta

  • Centar za kulturu i film Augusta Cesarca
  • Centar mladih Ribnjak

Partneri

  • OŠ Nad lipom
  • OŠ Pavleka Miškine
  • OŠ Miroslava Krleže
  • OŠ Matka Laginje
  • Dom za starije i nemoćne Sveti Josip
  • Dom za starije osobe Medveščak
  • Centar UP2DATE
  • Društvo za socijalnu podršku

Ciljane skupine projekta: marginalizirane osobe (treća životna dob, djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom) i učenici redovnih osnovnih škola.

 

Autori i voditelji

Jasna Held, Željka Horvat – Vukelja, Marcela Munger, Jurana Linarić Mihalić.

Kontakt

ivana.market@centarcesarec.hr


Program je financiran sredstvima Grada Zagreba.

Svi programi i radionice za korisnike su BESPLATNI i sav materijal osiguran.