1. Uvodni intenziv za pripovjedače (18+) 

Usmeno pripovijedanje, narodne bajke i priče dio su kulturne baštine svih naroda svijeta. Stoljećima su prenošene riječju pripovjedača, pomažući ljudima u spoznaji svijeta i vlastitog bitka. Prema svojim tematikama, bajke su stvarane upravo za određenu dobnu skupinu te se u njima kriju odgovori na mnoga životna pitanja, kao i mudrosti, savjeti, putokazi. U današnja vremena kompjuterizacije, tehnološke materijalizacije i socijalnog otuđenja, pripovijedanje bajki i priča doživljava svoj procvat. Živa riječ pripovjedača, prenoseći snažne slike iz svijeta bajki, slike u kojima živi duh čitavog čovječanstva, ponovo oživljuje u dušama djece i odraslih, vraćajući nas na prapočetak i pomažući nam suočavati se s onim «sada», da bi mogli kreativno živjeti i stvarati novo «sutra».

 

PROGRAM RADA:

 • Uvod u svijet bajki i priča (narodne tradicije), atmosfera bajki
 • Kultura govora (umijeće pripovijedanja i umijeće slušanja)
 • Važnost bajki u odgoju i odrastanju (slike, imaginacija, riječ i govor)
 • Bajka
 • Vježba memorije u slikama Razgovor o bajci, simbolika, ritam, doživljaj, točka preokreta, razvoj
 • Rad s djecom i mladima (igrokazi, predstave)
 • Vježba pripovijedanja
 • Poezija govora, vježba (uključujući i govorne vježbe)
 • Odabir najvažnijih trenutaka u bajci
 • Vježba igrokaza
 
2. Napredni intenziv za pripovjedače Čudesni brokat

Uvjet za pohađanje naprednog seminara završen je uvodni seminar za pripovjedače.

PROGRAM RADA:

 • Uvod
 • Bajka
 • Vježbe memorije
 • Pričanje osobnih pričica
 • Govorne vježbe
 • Vježbe disanja
 • Glasovne vježbe
 • Vježbe slika u pokretu
 • Vježbe pričanja improviziranih priča po zadanim slikama
 • Vježbe izražavanja
 • Vježbe pripovijedanja

Svi sudionici trebaju sa sobom donijeti jedan predmet vezan uz događaj (priču) iz osobnog života.

3. Radionica izrade svilenih slika

 PROGRAM RADA:

 • Uvod u svijet bajki i priča ( narodne tradicije)
 • Kultura govora (pričanje i slušanje)
 • Atmosfera bajki
 • Važnost bajki u odgoju i odrastanju (slike,imaginacija,riječ i govor)
 • Bajka
 • Vježba memorije u slikama
 • Razgovor o bajci, simbolika, ritam, doživljaj, točka preokreta, razvoj
 • Izrada jednostavnih slika od transparentnog papira

Tijekom radionice izradit ćemo slike od svilenog, transparentnog papira u boji, oslikavajući osnovne scene iz bajke. Crtanjem slika iz bajke, neposredno iz svijeta mašte, stvaramo. Vježba nas unosi dublje u bajku i priprema za izradu sa svilenim papirom.

Radi se sa svilenim papirom na osjetljivom paus papiru,. Gotove slike imaju najviše efekta  pod svjetlošću (sunčanom-namještene na prozoru-ili umjetnom). Na kraju, sami, uz svoje slike, pripovijedamo bajku.

 
 

Kontakt

ivana.market@centarcesarec.hr

 

 

BAJOSLOVNA BAŠTINA ➟ NOVOSTI