Program  je  namijenjen korisnicima iz populacije treće životne dobi sa ciljem  poticanja kreativnog izražavanja i stvaralaštva.

Naglasak je na individualnom pristupu svakom polazniku, buđenju kreativnosti, razvoju potencijala, stjecanju vještina i stvaranju dobrog osjećaja. Voditelj kroz zajednički rad, na temelju kreativnosti, angažiranosti i otvorenosti eksperimentiranju pokušava ući u senzibilitet svakog polaznika, te ga na temelju toga usmjeravati.

Tako se polaznici povezuju s onim što nose u sebi i uživaju u kreativnom procesu stvaranja. Kroz ugodnu i inspirativnu atmosferu u grupi stvara se blizak odnos voditelja i polaznika.

Ovim projektom korisnike se uz stručno vodstvo želi uključiti u likovne radionice kroz koje će se moći kreativno izraziti i upotpuniti svoje slobodno vrijeme. Za pohađanje nije potrebno imati nikakvo predznanje ni razvijenu vještinu crtanja. Pristup polaznicima programa je individualiziran, a Zadaci programa konstruirani su na način da se težinom prilagođavaju i polaznicima s predznanjem i čistim početnicima.

Voditelj:

MARCELA MUNGER – akademska slikarica; slikarstvo je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Nakon Akademije uz slikarstvo se kontinuirano bavi i pedagoškim radom. Autor je metodike izvođenja i koncepta programa te stalni voditelj.

Način izvođenja :

Program se sastoji od zadataka po promatranju, sjećanju i po mašti uključujući razne likovne tehnike kao što su olovke, olovke u boji, flomasteri, tuš, pastele, ugljen, akvarel, tempere, akrili, kolaž te oblikovanje u papiru ili nekom drugom materijalu što ovisi o interesu i sposobnostima korisnika.

Također, ostvaruje se održavanje i razvijanje funkcije pamćenja putem crtačkih zadataka, logičkog zaključivanja te razvijanja mašte i stjecanje na taj način samopouzdanja. Kroz ovakav koncept radionica korisnici dobivaju priliku ostvariti određene praktične vještine i socijalne kontakte, a nije zanemariva ni činjenica da je program za korisnike besplatan.

Teorijski i praktični rad

Individualni rad s polaznicima u raznim likovnim tehnikama

-upoznavanje s polaznicima

-osnove likovnog govora, kompozicijskih načela i likovnih tehnika

pojam crteža i značenje slike

– kadriranje i kompozicija, kompozicijska načela s naglaskom na kontrast, ravnotežu i proporcije, kontraste boja i tonalitete.

-uvod u crtež i crtačke tehnike, boje i oblikovanje u prostoru

– slikarske tehnikama: akril i akvarel i crtačkim tehnikama olovka i ugljen

– apstraktno slikanje u različitim tehnikama (akril, kist, valjak, špahtla, otiskivanje i dr.),

– slikanje prema zadanom predlošku i slikanje prema promatranju.

Analiza rada

Završna izložba

 

Pristup zadacima uključuje različite načine likovnog tumačenja (upoznavanje različitih sistema oblikovanja, prevođenje iz jednog likovnog sistema u drugi, osobna interpretacija i sl.).

Pristup polaznicima programa je individualiziran, a za pohađanje nije potrebno imati nikakvo predznanje ni razvijenu vještinu crtanja. Zadaci programa konstruirani su na način da se težinom prilagođavaju i polaznicima s predznanjem i čistim početnicima.

Plan i vrste aktivnosti:

-upoznavanje s polaznicima

-osnove likovnog govora, kompozicijskih načela i likovnih tehnika

-pojam crteža i značenje slike

– kadriranje i kompozicija, kompozicijska načela s naglaskom na kontrast, ravnotežu i proporcije, kontraste boja i tonalitete.

-uvod u crtež i crtačke tehnike, boje i oblikovanje u prostoru

– slikarske tehnikama: akril i akvarel i crtačkim tehnikama olovka i ugljen

– apstraktno slikanje u različitim tehnikama (akril, kist, valjak, špahtla, otiskivanje i dr.), —

– slikanje prema zadanom predlošku i slikanje prema promatranju.

Pristup zadacima uključivati će različite načine likovnog tumačenja (upoznavanje različitih sistema oblikovanja, prevođenje iz jednog likovnog sistema u drugi, osobna interpretacija i sl.).

 

Ciljevi:

Smanjenje socijalne isključenosti populacije treće životne dobi u gradu Zagrebu

Povećanje usluga i programa za uključivanje pripadnika treće životne dobi u gradu Zagrebu.

Kroz kreativan rad potiče se razvoj likovnog stvaralaštva te najbitnije – pružena je besplatna mogućnost i prilika da putem stručnog vođenja korisnici  treće životne dobi otkriju svoje talente i sposobnosti likovnog izražavanja. Time se doprinosi smanjenju socijalne isključenosti pripadnika socijalno ranjivih skupina društva i na ovaj način ih se aktivno uključuje u zajednicu i omogućuje im se ostvarivanje prava na kulturu.

  • prevencije negativnih utjecaja svakodnevnice, poboljšanje kvalitete života i zdravlja,
  • zadovoljavanje različitih potreba kao što su: prevencija, zabava, relaksacija,
  • povećavanje motoričkih sposobnosti,
  • poboljšanje kognitivnih funkcija (koncentracija i pažnja, percepcija i dr.),
  • smanjenje anksioznosti, osjećaja osamljenosti, izoliranosti i straha od samoće,
  • povećanje osjećaja samopouzdanja, vlastite vrijednosti, bolje komunikacijske vještine u interakciji s drugim osobama, obitelji i okolinom,
  • povećanje prilagodbe na nove situacije kroz usvajanje novih znanja i učenje te prevencija staračke demencije i drugih bolesti i dr.

 

KORISNICI obuhvaćeni programom:

Osobe treće životne dobi

REZULTATI:

Doprinos smanjenju socijalne isključenosti pripadnika socijalno ranjivih skupina društva.

Povećanje usluga i programa za uključivanje pripadnika treće životne dobi u gradu Zagrebu.

 

Projekt se kontinuirano provodi i kroz uključenost polaznika u program radionica stvorena je baza, grupa koja je osposobljena i za samostalan rad te je kroz uključenost u projekt provođena i svojevrsna art terapija, koja doprinosi samopuzdanju polaznika da mogu prenositi svoja znanja i vještine stečena u programu.

Također postižemo i prevenciju negativnih utjecaja svakodnevnice, poboljšanje kvalitete života i zdravlja, zadovoljavanje različitih potreba kao što su: zabava, relaksacija, povećavanje motoričkih sposobnosti, poboljšanje kognitivnih funkcija (koncentracija i pažnja, percepcija i dr.), smanjenje anksioznosti, osjećaja osamljenosti, izoliranosti i straha od samoće, povećanje osjećaja samopouzdanja, vlastite vrijednosti, bolje komunikacijske vještine u interakciji s drugim osobama, obitelji i okolinom, povećanje prilagodbe na nove situacije kroz usvajanje novih znanja i učenje te prevencija staračke demencije i drugih bolesti i dr.

 

RADOST STVARANJA ➟ NOVOSTI