Ravnateljstvo

Maja Jurić Ivoš, ravnateljica

 

Programski odjel

IVANA MARKET, viša stručna suradnica za kulturne programe

BRUNO BAHUNEK, viši stručni suradnik za filmske programe

SANJA PRNJAK, stručna suradnica za kulturne programe

DAVOR BASTIĆ, koordinator programa

 

Tehničko – administrativni odjel

ANGELA ARALICA, tajnica

SNJEŽANA SAMARDŽIĆ, voditeljica službe općih poslova, šefica računovodstva

MILJENKO RIČKOVIĆ, voditelj tehničke službe