Usmeno pripovijedanje, narodne bajke i priče dio su kulturne baštine svih naroda svijeta. Stoljećima su prenošene riječju pripovjedača, pomažući ljudima u spoznaji svijeta i vlastitog bitka. Prema svojim tematikama, bajke su stvarane upravo za određenu dobnu skupinu te se u njima kriju odgovori na mnoga životna pitanja, kao i mudrosti, savjeti, putokazi. U današnja vremena kompjuterizacije, tehnološke materijalizacije i socijalnog otuđenja, pripovijedanje bajki i priča doživljava svoj procvat. Živa riječ pripovjedača, prenoseći snažne slike iz svijeta bajki, slike u kojima živi duh čitavog čovječanstva, ponovo oživljuje u dušama djece i odraslih, vraćajući nas na prapočetak i pomažući nam suočavati se s onim «sada», da bi mogli kreativno živjeti i stvarati novo «sutra».

U 2020.g. nastavit ćemo suradnju s Jasnom Held, jedinom profesionalnom pripovjedačicom bajki u Hrvatskoj. Organizirat ćemo nekoliko pripovijedanja bajki (u dječjim vrtićima, školama, bolnicama), uvodni i napredni intenziv za pripovjedač, radionicu izrade svilenih slika.

 

RADIONICA IZRADE ‘SVILENIH’ SLIKA

 

Uvod u svijet bajki i priča ( narodne tradicije)

Kultura govora (pričanje i slušanje)

Atmosfera bajki

Važnost bajki u odgoju i odrastanju (slike,imaginacija,riječ i govor)

Bajka

Vježba memorije u slikama

Razgovor o bajci, simbolika, ritam, doživljaj, točka preokreta, razvoj

Izrada jednostavnih slika od transparentnog papira

 

Tijekom radionice izradit ćemo slike od svilenog, transparentnog papira u boji, oslikavajući osnovne scene iz bajke.

Crtanjem slika iz bajke, neposredno iz svijeta mašte, stvaramo. Vježba nas unosi dublje u bajku i priprema za izradu sa svilenim papirom.

Radi se sa svilenim papirom na osjetljivom paus papiru,.

Gotove slike imaju najviše efekta  pod svjetlošću (sunčanom-namještene na prozoru-ili umjetnom). Na kraju, sami, uz svoje slike, pripovijedamo bajku.