Interdisciplinarni projekt Zaigrani š/umom već dvije godine uspješno provodimo u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o, Upravom šuma podružnica Zagreb. Šume su u Republici Hrvatskoj, uz vodu, najvažniji prirodni resurs. Od iznimne je važnosti od najmanjih nogu poučavati djecu važnosti očuvanja nacionalnog blaga. 

Nekada su šume zauzimale preko 80%, a danas pokrivaju tek 33% europskog kontinenta. Hrvatska pripada šumovitijim zemljama Europe, s više od 0,50 ha po stanovniku, a šume su jedno od njenih najvećih nacionalnih bogatstava. Hrvatska ima velik broj biljnih endema, čak 312 vrsta endemskih sjemenjača. Među njima je 85 drvenastih šumskih endema (drveća i grmova).

Šumarska struka je jedna od najstarijih u Hrvatskoj.  

Zbog svega navedenog, smatramo da je važno djeci osnovnoškolskog uzrasta na interdisciplinaran način približiti šumu, život u šumi i važnost gospodarenja šumama, a kroz to i posao šumara te naglasiti njegovu važnost u održavanju stabilnih šumskih ekosustava.

 

Projekt se sastoji od dva dijela:

 

Prvi dio se sastoji od odlaska na terensku nastavu u urbane šume grada Zagreba. Do sada smo edukacije provodili u Park šumi Dubravkin put. u 2021.g. želimo terensku nastavu proširiti na Park šumu Jelenovac, poučnu stazu Šestinski dol te Park šumu Grmoščica, zelene oaze u samom srcu Zagreba koja je školama u centru i na Črnomercu vrlo pristupačne. Prvi dio susreta čine obilazak šume, proučavanje i učenje o šumskom bogatstvu i raznolikosti u različita godišnja doba, uočavanje prizemnog sloja šume, sloja grmlja, drveća, biljaka, životinja.

Drugi dio programa čine kreativne radionice u prostorima škole. Teme radionica bit će vezane uz ono što su djeca doživjela i naučila u šumi. Moguće teme: landart od lišća, životinje od lišća, suncatcheri, izrada lutaka od prirodnih materijala, kreiranje držača za olovke, reciklaža prirodnih materijala, oslikavanje drvenih restlova, oblutaka…

 

Poučna staza Dubravkin put pješačka je staza u duljini od 2 kilometra i spaja centar grada sa Cmrokom. Na šetnici je postavljeno 12 edukativnih panoa koji posjetitelje upoznaju s bogatstvom raznolikosti flore i faune tog područja.

Samo 10 minuta hoda od Ilice smjestila se Park šuma Jelenovac, omiljeno odredište rekreativaca i šetača. Šuma je bogata stablima hrasta, bukve i graba.

Poučna staza Šestinski dol – pučna šumska staza u kojoj su natpise i obavijesti na edukativnim panoima izradili učenici OŠ Pavleka Miškine.

Park šuma Grmoščica najveći je šumski kompleks u zapadnome dijelu grada Zagreba te predstavlja idealan prostor za odmor, rekreaciju i učenje. Hrvatske šume koje upravljaju ovim prostor nedavno su uredile prostor Grmoščice, opremile urbanom opremom (stepenice, rukohvati, mostovi, koševi za otpatke, poučna staza…), zelenom učionicom, stazama za bicikliste… Upravo su u tijeku opsežne promotivne aktivnosti kojima se popularizira Park šuma Grmoščica. Smatramo da će i naš projekt pridonijeti popularizaciji ovoga prostora kao mjesta za odmor, rekreaciju i učenje.

Projekt je u skladu s ciljevima velikog međunarodnog projekta Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodne baštine u gradovima Dunavskog sliva te razvojnom strategijom grada Zagreba.

 

REFERENCE VODITELJA:

 

Ivana Miškulin, Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Zagreb

Ksenija Filipović, akademska slikarica

Ivana Market, viša stručna suradnica za kulturne programe CKF A.Cesarca

 

Ksenija Filipović, akademska slikarica 

Diplomirala slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Izlagala na brojnim samostalnim i skupnim izložbama.

Od 1999. godine do danas surađuje s mnogim značajnim kulturnim i obrazovnim ustanovama. Ima bogato iskustvo u osmišljavanju, organiziranju i provođenju najrazličitijih likovno-pedagoških programa za djecu, mlade i odrasle. Kroz edukativne projekte i programe surađivala s muzejima, kulturnim centrima, školama, đačkim domovima, fakultetima, bolnicama, centrima za rehabilitaciju, udrugama itd. Ima iskustva u radu s osobama s posebnim potrebama. 

Sudjelovala u EU projektima. Zaposlena u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava  kao nastavnik strukovnih predmeta i art terapije. 

Članica Hrvatskog društva likovnih umjetnika, suosnivačica Udruge za kreativan razvoj Artmix.

REFERENCE VODITELJA:

 Ivana Miškulin, Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Zagreb

Danijela Međeši, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić

Zdenko Mindum, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić

Mario Mikulić, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić

Ksenija Filipović, akademska slikarica

Stručni suradnici Centra:

Sanja Prnjak, stručna suradnica za kulturne programe CKF A.Cesarca

Ivana Market, viša stručna suradnica za kulturne programe CKF A.Cesarca

Projekt financira Grad Zagreb.