DramoLet – ciklus dramskih seminara

Centri za kulturu predstavljaju središta događanja u lokalnim zajednicama, mjesta u kojima građani stječu navike participacije u kulturi, susretišta različitih kulturnih i umjetničkih praksi koja omogućavaju uspostavljanje socijalnog dijaloga. Jedna od važnih zadaća centara za kulturu reagiranje je na potrebe kvarta i zajednice.

Potaknuti višegodišnjim suradnjama sa školama na području dramskih programa i radionica, evaluacijama i analizama stanja, došli smo do zaključka da su voditeljima dramskih skupina osnovnih škola neophodno potrebne edukacije na području dramskog odgoja.

Stoga smo u suradnji s eminentnim stručnjacima dramske umjetnosti osmislili program edukacija koje će se provoditi putem trodnevnih vikend intenziva.

Teme  i termini intenziva

 1. Scenska lutka na drugačiji način: izrada i animacija – Kruna Tarle

  Zaranjamo u svijet lutkarska na drugačiji način u svakome pogledu, od poimanja, izrade pa sve do animacije.
 1. Tijelo – glas – riječ – Jelena Hadži-Manev
  Režija kazališne predstave – Rene Medvešek
  (28.10.-29.10.2017.)
  Istraživanje kazališnog tijela, glasa i riječi kroz niz igri i vježbi.
  Tajne uspješne kazališne režije otkriva višestruko nagrađivani redatelj Rene Medvešek.
 1. Kazalište maske, materijala i objekta, s naglaskom na istraživanju – Kruna Tarle

  Maska, prilično zapostavljeni medij, negdje na pola puta između glumca i lutke, pruža neslućene mogućnosti izražavanja, prije svega neverbalnog i iracionalnog.
  Kazalište materijala i objekta se nalazi u prostoru između kazališta i likovne umjetnosti, i ukazuje na moguće drugačije vizure koje će nužno izmijeniti i kazalište i likovnu umjetnost.
 1. Režija lutkarske predstave – Kruna Tarle
  (4.11-5.11.2017)
  Što je to za lutkarstvo specifično u odnosu na dramsku umjetnost koja mu u praksi učestalo nameće svoja pravila. Režirati iz te vizure znači biti na pravom putu; uživati u čistom lutkarskom mediju.
 1. Izrada i animacija marioneta prema metodi A.Rosera – Dubravko Torjanac
  (17.11.-19-11.2017.)
  Radionica konstrukcije, izrade i animacije marioneta prema tehnici prof. Albrechta Rosera, jednog od vodećih svjetskih lutkara te rad na lutkarskoj predstavi.
  Profesor Roser je unaprijedio izradu i animaciju marioneta, a svojim radom iznimno vješto ujedinjuje konstrukciju i izvedbu, tehniku i umjetnost. Roser smatra da je najbolje kad lutkar sam izradi svoju lutku, jer je onda uz nju posebno vezan.

 

Kontakt i prijave

ivana.market@centarcesarec.hr.

 


Program je potpomognut sredstvima Grada Zagreba.