Jedinstvena prigoda da se mladi upoznaju s već gotovo zaboravljenim fotografskim tehnikama. Uz edukativnu komponentu uključuje i podizanje ekološke svijesti te promicanje cjeloživotnog učenja, razvijanje kreativnosti, stjecanje novih vještina.

CAMERA OBSCURA – osnova fotografije za osnovnoškolce

Predavanje, radionica i izložba

Ciljani korisnici i dobne skupine koje se planiraju obuhvatiti: viši razredi osnovne škole.

Svaki fotografski aparat, alat svjetlopisaca (fotografa), obična je svjetlolovka, tamna komora, kutija u kojoj je mrak, camera obscura. Ta jednostavna naprava pramajka je svih fotoaparata i kamera za analogna, elektronska ili digitalna snimanja, nepokretnih (fotografskih) ili pokretnih (kinematografskih) slika. Kako funkcionira, kako je napraviti, kako njome snimati i kako napraviti slike, teme su predavanja i radionice, čiji se rezultati na kraju prikazuju na izložbi.

CAMERA OBSCURA – osnova fotografije za mlade i odrasle

Predavanje, radionica i izložba

Ciljani korisnici i dobne skupine koje se planiraju obuhvatiti: 18+

Camera obscura je naziv za prvi «fotoaparat».  To je (lat. “zamračena prostorija”) kutija u obliku kvadra koja na jednoj strani ima izbušenu rupicu. Kroz nju svjetlost prolazi i projicira sliku na suprotnoj strani. Današnji aparati su bazirani na istom principu, jedino što se umjesto izbušene rupice nalazi skup leća (objektiv) koje na određeni način sliku uvećavaju ili smanjuju. Na mjestu gdje se slika projicira smješten je fotoosjetljivi sloj (tj. sloj materijala koji je osjetljiv na svjetlo, a koji može biti digitalni (“senzor”) ili kemijski (npr. “fotografski film”).

Princip rada i izrade camere obscure je jednostavan. Radi se o centralnoj projekciji na čijem principu nastaje i slika u ljudskom oku. Zrake svjetlosti koje se odbijaju na sve strane od vanjskih predmeta prolaze kroz maleni otvor na jednoj strani camere obscure te projiciraju sliku tih istih predmeta na suprotnu površinu (ekran). Projicirana slika okrenuta je naopačke kao i kod ljudskog oka.Ako na ekran postavimo neku fotoosjetljivu površinu (foto-film, foto-papir…), nakon eksponiranja (otvaranja rupice), koje može trajati od par minuta do par sati, dobit ćemo fotografiju.

ANALOGNA FOTOGRAFIJA i STREET FOTOGRAFIJA

Predavanje, radionica i izložba

Ciljani korisnici i dobne skupine koje se planiraju obuhvatiti: 18+

Današnja prisutnost digitalne tehnologije sasvim je istisnula iz upotrebe sve što je analogno. U području fotografskog rada to se i dogodilo. Fotografski autor sada sjedi u svom dnevnom boravku i na PC-u radi fotografije. Ovovremeni autori nemaju dovoljno saznanja kako nastaje klasična kemijska fotografija. Doduše, još uvijek vrlo mali broj entuzijasta radi analognim postupkom fotografiju. Ne zato što odbijaju prihvatiti tehnološku evoluciju, već propituju medij i kreativni aspekt klasične kemijske obrade fotomaterijala. Sve je više mladih ljudi koje vodi znatiželja da vide i praktično probaju eksperimentirati u mračnoj komori.

   

AKTIVNOSTI

CAMERA OBSCURA – Program uključuje prolaz kroz  fotografski proces od njegova početka do kraja, od izrade jednostavnih fotoaparata preko slikanja i razvijanja negativa do digitalizacije dobivenih fotografija. Fotoaparati izrađuju sami polaznici od odbačene ambalaže i time se dodaje ekološka komponenta reciklaže. Nakon izrade kamera, slijedi terenski ili studijski rad tj. fotografiranje prema individualnom ili skupnom planu te razvijanje negativa, kako na filmu tako i na papiru, povećavanje negativa na aparatima za povećavanje ili kontakno kopiranje.Prezentacija radova s radionice bit će na Svjetski dan camere obscure koja uključuje i sudjelovanje na in-line izložbi Svjetskog udruženja World Pinhole Day.Za sve ljubitelje analogne fotografije i manualnih podešavanja, camera obscura otvara područje beskrajnog i neizvjesnog eksperimentiranja, a sama pomisao da ste svoj aparat sami izradili već dovoljno ushićuje. Puno je finesa i mogućnosti. Na primjer, manja rupica – veća oštrina; što je duža kutija to je veći efekt teleobjektiva (žarišna duljina je jednaka duljini kutije) i obratno, što je kutija kraća sve više  je širokokutna. Također, camera obscura je posebna po tomu što ne poznaje problem dubinske oštrine koja je kod nje od nula do beskonačno. Osim toga, vaša kamera može imati i više  rupica (objektiva), biti kružna, biti od različitih materijala, veličina…, njom ćete postići i efekt neutralnog filtra tj. dugačke ekspozicije: recimo, fotografije centralnih gradskih trgova u “sred bijela dana” na kojima neće biti “žive duše”… i slično.

 

ANALOGNA FOTOGRAFIJASnimanje filmom, razvijanje negativa i izrada fotografija i danas imaju svoj prostor te entuzijaste koji njeguju tu vještinu. Radionica analogne fotografije namijenjena je onima koji žele temeljitije ovladati tehnikom snimanja filmom i naučiti samostalno razvijati filmove i izrađivati fotografije.

U teorijskom dijelu obrađuju se teme: fotoaparat, objektivi, mjerenje svjetla, brzina zatvarača, blenda, osjetljivost, način razvijanja filma.

U praktičnom dijelu polaznici će snimati u studiju i na terenu, a u laboratoriju će učiti razvijati negativ i izrađivati fotografije.

Radionice su namjenjene onima koji žele naučiti raditi crno-bijele fotografije, fotografije na film, samostalno razviti film i fotografije radom u tamnoj komori.

 

AUTORI I VODITELJI

  • Ivica Kiš – fotograf, član HDLU i ULUPUHa, dipl. Ing. arhitrkture, umirovljeni prof. Škole primijenjene Umjetnosti i dizajna u Zagrebu
  • Tomislav Kruljac – fotograf, član kolektiva Kadar36
  • Dario Krmpotić – fotograf, autor koncepta radionice

 

OKOm GRADA ➟ NOVOSTI