Razumijevanje filma i spoznavanje njegova jezika postalo je temeljem današnje kulture.

Filmske radionice i slični edukativni programi i platforme važan su dio vanškolskog, neformalnog programa edukacije u području medijske kulture i pismenosti mladih. One su sredstvo informiranja te posredovanja konkretnim znanjima i vještinama kojima se subjekti koji su dio edukacije, obrazuju, te upućuju u dijelove filmske proizvodnje, kulture i umjetnosti, te potiču na interdisciplinartnost i osviještavaju korisnike programa o medijskim aktivnostima i svemu onome što su temeljni preduvjeti za bavljenje audiovizualnim djelatnostima i ostalim djelatnostima koji iz toga proizlaze. Isto tako, korisnike neposredno potiču na razvoj zanimanja za praćenje filmskih projekcija, poglavito na domaću kinematografiju kroz edukaciju potencijalne publike.

Korisnici uče i razvijaju nove vještine, te dobivaju priliku napraviti svoje prve autorske radove u području filma uz stručno savjetovanje mentora i predavača. Takvi programi također imaju i svrhu promocije novih trendova i dostignuća u području audiovizualne umjetnosti i medija, te korisnike pretvara u potencijalne dionike istih djelatnosti, a neposrednom edukacijom obuhvaća se svo ono što su izazovi industrije prema sve zahtjevnijoj publici, koja je željna znanja i informacija.

Ovaj program zamišljen je kao intenzivni kreativni poligon koji će pružiti polaznicima jedinstveno iskustvo – od nastanka i razvoja ideja za filmove do gotovih filmskih prozivoda. Neposredno iskustvo, individualni pristup i naglasak na konkretne vještine i znanja biti će temelj za provedbu ovog programa.

Najvažniji i osnovni ciljevi ovog programa su promicanje, širenje i obogaćivanje filmske i medijske kulture.

Filmske radionice edukativne su platforme koje potiču pojedince željne znanja i razvoja novih vještina, oplemenjući ih kulturnim i umjetničkim vrednotama te ih čine informiranim pojedincima, koji su s novim znanjima svjesni kulturne i društvene ekspanzije, i dobivaju nove dodane vrijednosti koje su u skladu s vremenom u kojem živimo i s modernim trendovima i tekovinama. Posebno ako govorimo o mladima ili o najmlađima, koji se tek susreću novim znanjima i nalaze se u godinama kada su najizloženiji svim mogućim utjecajima, važno im je prisupiti s programima koji su tehnološki u skladu s vremenom i njihovim poimanjem svijeta a istovrmemeno potiču na razmišljanje, razvijaju didaktičke i socijalne vještine, a pozitivno utječu na kreativnost, percepciju, kritičko prosuđivanje i donošenje odluka. Filmske radionice upravo su takvi programi koji kombiniraju izraženu potrebu za kreativnim ulaganjem pojedinca s jedne i grupni rad s druge strane, odnosno socijalno-komunikativne vještine, što doprinosi nastanku filma .

Uz upoznavanje filmološkog pojmovlja, reprezentativnih filmskih uradaka, njihove estetske i kritičke valorizacije, videodružine učenicima pružaju i mogućnost da izraze svoje osjećaje, mišljenja i stavove kroz toliko mistificirani medij. Specifičnost filmskog izražavanja jest u kombinaciji stvaranja rječju, slikom i zvukom.

Svjedocima smo sve većeg značenja modernih medija u svakodnevnom životu (film, televizija, računalo, internet) pa je za pretpostaviti kako je medijsko obrazovanje djece sasvim nužno kako bismo ih osposobili za ravnopravno, kritičko i stvaralačko mišljenje na ovome području.  Pritom su filmski sadržaji od posebne važnosti, ali čine tek skromni dio nastave medijske kulture i promatraju se pretežito s teoretskog stajališta.

Pojedincima; korisnicima ovog programa omogućuje se iznimna prilika za dijalog i povezivanje s autorima i ostalim profesionalcima te upoznavanje sa vrijednim informacijama i znanjima koje baštini audiovizualna umjetnost.

Svaka radionica se sastoji od dva dijela: teroijskog i praktičnog, koji su u svakom segmentu zastupljeni podjednako.

 

 1. RADIONICA ANIMIRANOG FILMA (predmetna animacija)

Radionica je namijenjena učenicima nižih (prema interesu i viših) razreda osnovne škole. Učenici će naučiti što je animirani film, kako nastaje vrsta animiranoga filma PREDMETNA ANIMACIJA i kako se za tu vrstu filma stvara priča.

Teorijskii dio
 • animirani film i vrste animiranih filmova
 • tijek nastanka animiranog filma
 • stvaranje priče za animirani film (predmetnu animaciju)
Praktični dio
 • priprema predmeta (ovisno o priči)
 • snimanje kadrova
 • odabir  kadrova za montažu
 • odabir zvukova (šumova i glazbe)

 

 1. RADIONICA IGRANOG I/ILI DOKUMANTARNOG FILMA I/ILI EKSPERIMENTALNOG FILMA

Radionica je namijenjena učenicima viših (prema interesu i nižih) razreda osnovne škole. Učenici će naučiti kako nastaje igrani/dokumentarni film/eksperimentalni film i kako se za tu vrstu filma stvaraju priče.

Teorijski dio
 • odabir žanra i razgovor o ideji za film (igrani ili dokumentarni ili eksperimentalni)
 • rad na stvaranju filmske priče (kod dokumentarnog rad na istraživačkom dijelu vezanom uz temu filma)
 • upoznavanje s osnovama filmskog jezika (kadar, plan, rakursi, pokreti kamere, zvukovi u filmu, sinopsis, scenarij, knjiga snimanja, zakonitosti snimanja dobroga kadra)
 • pisanje sinopsisa za film
 • pisanje scenarija
 • upoznavanje s eksperimentalnim filmom
 • kako potaknuti maštu za stvaranje eksperimentalnog filma
 • kako doći do ideje
 • u potrazi za idejom
 • razrada ideje
 • stvaranje priče
 • odabir načina prikaza priče
Praktični dio
 • odabir i priprema glumaca (igrani film), priprema sudionika (dokumentarni film)
 • odabir lokacija
 • snimanje kadrova
 • odabir kadrova za montažu
 • odabir zvukova (šumova i glazbe)

Na kraju bi se organizirala i projekcija filmova s predstavljanjem polaznika radionica publici.

Filmovi bi se prikazivali na festivalima, manifestacijam i događanjima kako Centra tako i šire.

 

OD IDEJE DO FILMA ➟ NOVOSTI