Uprava i računovodstvo | od  08:00 do 16:00 sati

Rad sa strankama | od 09 do 15 sati

Pauza | od 11:00  do 11:30 sati

Kontakt: 01/ 3758- 105

Radionički prostori rade prema rasporedu održavanja programa!