U tijeku su prijave za novi termin seminara
VAŽNOST NARODNIH BAJKI I UMIJEĆE PRIPOVIJEDANJA!
Autorica i voditeljica: Jasna Held, jedina profesionalna pripovjedačica narodnih bajki u Hrvatskoj.

 

TIJEK SEMINARA:

Uvod u svijet bajki i priča (narodne tradicije), atmosfera bajki

Kultura govora (umijeće pripovijedanja i umijeće slušanja)

Važnost bajki u odgoju i odrastanju (slike, imaginacija, riječ i govor)

Bajka

Vježba memorije u slikama

Razgovor o bajci, simbolika, ritam, doživljaj, točka preokreta, razvoj

Rad s djecom i mladima (igrokazi, predstave)

Vježba pripovijedanja

Poezija govora, vježba (uključujući i govorne vježbe)

Odabir najvažnijih trenutaka u bajci

Vježba igrokaza

 

Termini održavanja:

21. 10. 2017. (9:00 – 18:00)

22. 10. 2017. (9:00 – 17:00)

Kotizacija: 300,00 kn

 

 

Mjesto održavanja: velika dvorana Centra, Ilica 208 (Teatar Exit)

 

  Prijave i informacije: ivana.market@centarcesarec.hr