Ljeto u Crvenom križu

Ljetni likovni susreti za korisnike poludnevnog boravka Gradskog društva Crvenog križa. Voditeljica Ksenija Filipović.

Hvala rehabilitatoricama Sonji, Vesni i Steli na pomoći!