Dragi polaznici radionice ZAIGRANI Š/UMOM,
prema informacijama koje smo dobili od šumara s terena, na Grmoščici je zbog kiše i konfiguracije terena velika količina blata te je nemoguće normalno se kretati šumom.
Stoga zbog sigurnosti djece moramo nažalost prolongirati današnje eko druženje na srijedu, 1. 9. u vremenu 16:30-18:30 sati.