Probudite arhitekta u sebi, kreirajte super jednostavne i zabavne kocke od papira!

Za izradu vam je potrebno:
-kolaž
-škare
-ljepilo
Izrežite kolaž na trake dugačke 28 cm i široke 4 cm.
Presavijte svaku traku po dužini popola (slika 2).
Trake zatim preprežite napola (slika 3).
Temelj kocke zalijepite spajajući trake ljepilom kako je prikazano na slici 4. Zatim zalijepite okomite trake (slika 5).
Ponovite lijepljenje traka kao za temelj i zalijepite ih na okomite.
Zalijepite preostale trake.
Ako želite manje kocke trake skratite, za veće ih povećajte.
Kombinirajte i slažite kocke prema željama.
Čestitamo, stvorili ste vlastitu arhitekturu od kocaka!