Želiš li glumiti na filmu? Ili možda snimiti svoj film?

Započni školske praznike na BESPLATNOJ glumačko-filmskoj radionici Centra za kulturu i film Augusta Cesarca!Foto: Sanja Prnjak

Gluma pred kamerom, te osnove fimske umjetnosti i izražavanja samo su neka od područja koja će biti obrađena na radionicama, a polaznici će sudjelovati u produkciji vlastitog filma kao završnog rada programa.

Glumačke i filmske radionice za učenike viših razreda (7. i 8.) osnovne i srednjih škola održavat će se u dvorani kina Kinoteka, Kordunska 1.

VRIJEME ODRŽAVANJA:

 16.6. 2018.

11 – 13 sati

18., 19., 20. i 21.6. 2018.

16 – 18 sati

Voditelji radionica su magistra umjetničkih područja glume i lutkarstva Aleksandra Demše i magistar psihologije Berislav Cimerman koji imaju značajno iskustvo u radu s djecom i mladima.

Broj polaznika ograničen!

Obavezne prijave na: radionice@centarcesarec.hr