Obavještavamo zainteresirane da su seminari OSNOVNE GLUMAČKE UPUTE (14. i 15. 4. 2018.) POEZIJA ZA DJECU I BASNE (12. i 13. 5. 2018.) u potpunosti POPUNJENI.
Nekoliko mjesta još ima na seminaru 100 IDEJA ZA IMPROVIZIRANE I EKOLOŠKE LUTKE (19. i 20. 5. 2018.) autorice i voditeljice Krune Tarle.
Prijave: ivana.market@centarcesarec.hr
Zahvaljujemo na velikom interesu!