DramoLet

1.OSNOVNE GLUMAČKE UPUTE – Jelena Hadži-Manev

Puno puta se u radu na nekom tekstu/monologu/predstavi toliko fokusiramo na ono kako želimo da izgleda u finalnom produktu, da zaboravimo na osnovne korake u tome kako mu pristupiti. Kad se to preslika na rad s djecom i mladima, češće se bavimo formom i željom da približimo naše polaznike zamišljenoj slici izvedbe koju imamo u glavi, nego time da njima približimo sadržaj onoga što govore i pomognemo im da ga upute u publiku.

Na ovoj radionici bavit ćemo se s nekoliko osnovnih jednostavnih glumačkih uputa, direktno ih isprobavajući u radu na tekstualnom predlošku, koje će dramski pedagozi nakon toga vrlo lako primijeniti u radu sa svojim polaznicima. Cilj je ove radionice osvijestiti važnost konkretnog pristupa tekstualnom predlošku i pomoći pri davanju konkretnih uputa polaznicima.

Na radionici ćemo i razgovarati o konkretnim primjerima i problemima s kojima su se dramski pedagozi susretali u dosadašnjem radu te za njih potražiti moguća rješenja.

2. POEZIJA ZA DJECU I BASNE – mogući literarni predlošci za rad s djecom u dramskim skupinama – Hrvoje Zalar

U ovom seminaru bi se polaznike uputilo kako se mogu na osnovu ovih književnih formi (poezije za djecu i basni) stvoriti mala zaokružena scenska uprizorenja. Odabir tekstualnog predloška za voditelje dramskih skupina često predstavlja veliki problem. Mali broj termina za probe, materijalna ograničenja, varirajući broj djece često su u raskoraku sa onim što dramski tekstovi traže da bi bili uprizoreni. Poezija svojom otvorenošću, zaigranošću, melodijom i ritmom može biti vrlo zahvalan predložak, baš kao i basne koje se odlikuju kratkoćom, zaokruženošću i duhovitošću.

3. 100 IDEJA ZA IMPROVIZIRANE I EKOLOŠKE LUTKE U RADU S DJECOM – Kruna Tarle

 Ako smo se već umorili od tri najpoznatija i sveprisutna tipa lutaka, oslobodit ćemo našu maštu za (bez)brojne drugačije načine likovnog izražavanja i oblikovanja lutaka potaknuti primjerima renomiranih svjetskih umjetnika. Posebno ćemo se osvrnuti na tipove lutaka koje mogu izrađivati i djeca od predškolske dobi a i školarci, ali i na takve kojima se oni mogu spontano izraziti.

Nakon demonstracije šire lepeze primjera, svatko će se odlučiti za jedno od jednostavnijih, ali efikasnih  tehnoloških rješenja koje smatra primjerenim svojim mogućnostima oblikovanja, tako da nećemo svi izrađivati samo jedan, isti  tip lutke, nego  će to biti prilika da  istovremeno jedni od drugih učimo. Demonstrirat ćemo manje poznate materijale i postupke  s posebnim naglaskom na ekološkom pristupu i odgovornoj primjeni alternativnih rješenja.

4. OD DRAMSKIH IGARA DO PREDSTAVE – Jelena Hadži-Manev

Često se dramski pedagozi susreću s pitanjem – koji tekstualni predložak izabrati za rad s djecom ili mladima na predstavi? U praksi, mnogo puta predstava ispadne zanimljivija kad se u rad krene bez konkretnog tekstualnog predloška… Ako pobudimo u polaznicima dramskih skupina njihovu kreativnost i zaigranost, oni će nam ponuditi daleko više materijala za predstavu nego što će u nju na kraju stati.

Tijekom ove radionice kretat ćemo od jednostavnih dramskih igara i improvizacija te iz njih razvijati ideju za predstavu. Osvijestit ćemo koliko je lako jednostavnu dramsku igru transponirati u scenu iz predstave. Probat ćemo na temelju dramskih igara sastaviti jedan kraći tekstualni predložak, kako bi dramski pedagozi isti postupak mogli kasnije primijeniti u radu sa svojim polaznicima.

5. METODIKA LUTKARSTVA ZA RAD U VRTIĆIMA I ŠKOLAMA – Kruna Tarle

Ako doista želimo osjetiti lutkarstvo, ne samo kao akumulaciju raznovrsnih znanja i vještina, već i kao način mišljenja i specifični pogled na svijet što on u osnovi i jest, najbolje je da krenemo od artikulacije sastavnih dijelova ove moćne sinteze. Likovna umjetnost, pokret, riječ, zvuk, tijelo  i prostor, nude nam obilje zadataka i izazova koji zajedno vode u lutkovnost. Lutka nas svojim humorom i poetičnošću upućuje na odmak: ne gledamo svijet samo onakvim kakav nam na prvi pogled čini, slobodni smo da unosimo promjene, a onda to prenosimo i na djecu.

Rad u četiri grupe podijeljene na osnovu različitih izraza i metodički vođene, prezentirat će bogati fundus ideja i rješenja koja će nas u radu obogatiti, a naše će predstave s djecom i za djecu biti rezultat kontinuiranog rada, a ne samo slučajnog izbora.

 

 

 

Kontakt i prijave: Ivana Market ivana.market@centarcesarec.hr

 

Projekt se provodi uz sufinanciranje Grada Zagreba.