U sklopu projekta Bajoslovna baština održava se kazalište pripovijedanja. Bajke kazuje pripovjedačica Jasna Held.

Kazalište pripovijedanja održava se u petak, 3. 11. 2017. u 13 sati u OŠ Otona Ivekovića, Stjepana Pasanca 3
 

Narodne bajke i priče dio su kulturne baštine svih naroda svijeta. Stoljećima su prenošene riječju pripovjedača, pomažući ljudima u spoznaji svijeta i vlastitog bitka.

U današnja vremena kompjuterizacije, tehnološke materijalizacije i socijalnog otuđenja, pripovijedanje bajki i priča doživljava svoj procvat. Živa riječ pripovjedača, prenoseći snažne slike iz svijeta bajki, slike u kojima živi duh čitavog čovječanstva, nanovo oživljuje u dušama djece i odraslih, vraćajući nas na prapočetak i pomažući nam suočavajući se s onim «sada», da bi mogli kreativno živjeti i stvarati novo «sutra».

 

Više informacija na facebook stranici: CentarCesarec