Kreativna likovna radionica namijenjena je djeci uzrasta 7 – 12. godina s ciljem intenzivnog razvoja kreativnih sposobnosti i potencijala. Polaznici uz stručno vodstvo razvijaju svoje kreativne sposobnosti i talente, te u ugodnom ozračju uče o svijetu likovne umjetnosti i dizajna, kroz crtanje, slikanje i ostale likovne tehnike. Pristup je individualan i posebno prilagođen svakom polazniku.

  1. 10. 2017. – 29. 5. 2018.

utorkom 18:00 – 19:30 sati

Ilica 227/1.kat

Autorice i voditeljice: Ksenija Filipović i Jurana Linarić Mihalić.

Radionica se realizira u suradnji s Centrom za kreativni razvoj ARTMIX.

Ksenija Filipović, akademska slikarica i Jurana Linarić Mihalić, profesorica likovne kulture. Diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu,  u klasi prof. Đure Sedera. Muzejska pedagoginja, koautorica udžbenika likovne kulture, autorica i voditeljica brojnih likovnih radionica.

Jurana Linarić Mihalić završila je nastavnički odsjek Akademije Likovnih Umjetnosti u Zagrebu (interfakultetski studij s Odsjekom za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu). Diplomirala je kao profesor likovne kulture 2001. godine kod mentora metodike prof. Roberta Emila Tanaya te u kiparskoj klasi prof. Mire Vuce. Profesorica je likovne kulture u OŠ Petra Zrinskog. Autorica i voditeljica brojnih stručnih predavanja i radionica.