Seminar je zamišljen kao poticaj pedagozima, nastavnicima, profesorima, studentima, kao i roditeljima, u radu s djecom i mladima.

 Voditeljica: Jasna Held

KLIKNI ZA PRIJAVU NA SEMINAR “UMIJEĆE PRIPOVIJEDANJA”

TIJEK SEMINARA:

Uvod u svijet bajki i priča (narodne tradicije), atmosfera bajki

Kultura govora (umijeće pripovijedanja i umijeće slušanja)

Važnost bajki u odgoju i odrastanju (slike, imaginacija, riječ i govor)

Bajka

Vježba memorije u slikama

Razgovor o bajci, simbolika, ritam, doživljaj, točka preokreta, razvoj

Rad s djecom i mladima (igrokazi, predstave)

Vježba pripovijedanja

Poezija govora, vježba (uključujući i govorne vježbe)

Odabir najvažnijih trenutaka u bajci

Vježba igrokaza

 

 

Termini održavanja:

24.10 (18-21h)

25.10. (10-20 s pauzom za ručak)

26.10. (10-14h)

 

Mjesto održavanja: Ilica 227/III 

 

KLIKNI ZA PRIJAVU NA SEMINAR “UMIJEĆE PRIPOVIJEDANJA”

Prijave i informacije: ivana.market@gmail.com