Centar za kulturu i film August Cesarec i Osnovna škola Kustošija, Društvo Kustošijanaca,   Mjesni odbor Gornja Kustošija ,  Mjesni odbor Kustošija Centar i Vijeće  gradske  četvrti  Črnomerec organiziraju  i  pozivaju djecu, mlade i sve građane na:

E K O  Š E T N J U  G O R N J I M  T O K O M  P O T O K A   K U S T O Š A K A –  PODRUČJEM  BUDUĆE  POUČNE  STAZE

Utorak, 18. 06. 2013. (Ljeto na potoku Kustošaku) u 17 h okupljanje na autobusnoj stanici linije 126 kod Krvarića.

Slijedi šetnja prema jezercu i dijelom uz potok Kustošak.

Aktivnosti:

Okvirni odabir sadržaja tabli buduće poučne staze

Prijave  na broj  tel/fax: 01 37 75 035 ili na mail adresu: ckfac@inet.hr

Radujemo se vašem dolasku i napominjemo da obujete čvrstu obuću i ponesete sa sobom kišnu kabanicu ili kišobran, nešto malo za jesti i vodu te da smeće koje napravite ponesete, vratite u dolinu i odložite na za to predviđeno mjesto!!!