6. Festivalčić dječjeg folklornog stvaralaštva “Naše kolo veliko” za dječje folklorne skupine vrtića, osnovnih škola i folklornih udruga

22. i 23.03.2013.

Centar za kulturu Trešnjevka

U subotu, 23.03.2012.  u 11 h

Nastupit će polaznici Male folklorne igraonice „Licitarsko srce“ Centra za kulturu i film „August Cesarec“

„Mladenka kak’ črlena jabuka“ (dječje igre iz Međimurja)

Koreografija i voditeljica skupine: Anita Šipek

Gl. obrada i voditelj tamb. sastava: Petar Varga