Drugi tjedan nas očekuju 3 nezaboravna eko-likovna susreta na Dubravkinom putu!
 8. 7. 2024. 17-19 sati Šumska razglednica
 10. 7. 2024. 17-19 sati Eko mozaik
 11. 7. 2024. 17-19 sati Maske za šumski bal
Sudjelovanje je besplatno i sav materijal je osiguran!
Program je namijenjen djeci uzrasta 6-10 godina.