Gračanski melin kulturno je dobro od 2003. godine. Kakav je bio nekoć život u Gračanima, što se sadilo i prodavalo na tržnici tada a što danas, kakvog je okusa pravi domaći kuruzni kruh poslušajte u zadnjem nastavku priče o gračanskom mlinu. Govori Davor Banić, vlasnik mlina u Gračanima. 🏕