Zaigrani š/umom – Park šuma Grmoščica ✳❇✳❇

Hrast kitnjak, najzastupljenija vrsta stabla u Park šumi Grmoščica, u narodu je poznat kao brnjak ili gorun, upravo zbog brežuljkastih i brdskih područja na kojima stablo raste. 🌳😊

Prijavite djecu na besplatna eko-likovna druženja na kojima učimo o šumi i kreativno se izražavamo!
📌 25., 28., 30., 31. 8. i 1. 9. 2023.
📌 16:30 – 18:30 sati
Prijave na 📧 radionice@centarcesarec.hr.