ŠKOLA U PIDŽAMI

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29

MALI SVIJET TRIKOVA I ILUZIJA

10. 4. 2019.
13:30 sati
voditelj mađioničar Japa
KREATIVNA LIKOVNA RADIONICA – CVJETOVI OD TKANINE
17. 4. 2019.
10 sati
voditeljica: Marija Šorša
  • Foto: Marija Šorša
  • Foto: Sanja Prnjak
Program financira Grad Zagreb.