Najavljujemo početak rada priprema za upis u umjetničke škole i na fakultete!

LIKOVNI ATELJE (13+ godina)

Autorica i voditeljica Ksenija Filipović, akademska slikarica.

utorkom 19:00 – 20:30 sati
Ilica 227/1.kat

5. 2. – 28. 5. 2019.
Cijena: 1.200,00 kn (plativo u 4 rate po 300,00 kn)

Ogledni satovi:
22. i 29. 1. 2019. u terminu 19:00 – 20:30 sati.

Prijave i dodatne informacije: radionice@centarcesarec.hr.